loader image
anh header

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Bù Đăng, Bình Phước đến 2030

Quy hoạch sử dụng đất tại huyện Bù Đăng – Bình Phước đến năm 2030 được thực hiện nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của khu vực, Huyện Bù Đăng có diện tích đất 1.503 km² ( huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Bình Phước), nằm ở tọa độ 106085’ đến 107067’ kinh đông và có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp tỉnh Đắk Nông
 • Phía tây giáp thị xã Phước Long và các huyện
  Bù Gia Mập, Phú Riềng
 • Phía nam giáp các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và
  huyện Đồng Phú
 • Phía bắc giáp huyện Bù Gia Mập và tỉnh Đắk
  Nông.

Huyện Bù Đăng có 16 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Đức Phong và 15 xã: Bình Minh, Bom Bo, Đak Nhau, Đoàn Kết, Đăng Hà, Đồng Nai, Đức Liễu, Đường 10, Minh Hưng, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung, Phú Sơn, Phước Sơn, Thọ Sơn, Thống Nhất.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Bù Đăng – Bình Phước đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Bù Đăng – Bình Phước đến 2030

Quy hoạch sử dụng đất huyện Bù Đăng đến năm 2030 BẤM VÀO ĐỂ XEM VĂN BẢN GỐC

Quy hoạch sử dụng đất huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đến 2030, được xác định theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 (BẤM VÀO ĐÂY XEM VĂN BẢN GỐC).

Theo đó, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch của huyện Bù Đăng được xác định với các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 121.255,30 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 28.823,13 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha.
 • Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030, bao gồm:
 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 14.888,84 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 5.177,44 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 8,24 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kèm theo Quyết định này.

Ngày 2/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 2/3/2019 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, quy hoạch 7 Cụm công nghiệp Minh Hưng 1, Minh Hưng 2, Nghĩa Trung, Đức Liễu 1, Đức Liễu 2, Thọ Sơn và Thống Nhất trên địa bàn huyện Bù Đăng với tổng diện tích 225,23 ha để hình thành các cụm sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn chế biến nông sản, sản xuất thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

– Cụm công nghiệp Minh Hưng 1 quy hoạch 40 ha, tại thôn 1, xã Minh Hưng. Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

– Cụm công nghiệp Minh Hưng 2 với diện tích 32,7 ha, tại thôn 4, xã Minh Hưng. Tổng mức đầu tư 164 tỷ đồng.

– Cụm công nghiệp Nghĩa Trung với diện tích 20 ha, tại thôn 5, xã Nghĩa Trung. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

– Cụm công nghiệp Đức Liễu 1 quy hoạch 50 ha, tại thôn 8, xã Đức Liễu. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

– Cụm công nghiệp Đức Liễu 2 diện tích quy hoạch 30 ha, tại thôn 2, xã Đức Liễu. Tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.

– Cụm công nghiệp Thọ Sơn diện tích quy hoạch 20 ha, tại thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

– Cụm công nghiệp Thống Nhất diện tích quy hoạch 32,53 ha, tại thôn 4, xã Thống Nhất. Tổng mức đầu tư 165 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2030 quy hoạch 7 Cụm công nghiệp nêu trên với tổng diện tích 225,23 ha. Riêng giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư 5 Cụm công nghiệp Minh Hưng 1 (40 ha), Minh Hưng 2 (32,7 ha), Nghĩa Trung (20 ha), Đức Liễu 1 (30 ha) và Đức Liễu 2 (30 ha) với diện tích 152,7 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Facebook
Gọi 0964.28.28.28