Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc

TRẦN THANH SƠN

Giám đốc điều hành

LÊ LINH

PHẠM PHƯƠNG

Giám đốc Sàn 3

NGUYỄN VĂN HƯNG

Giám đốc Sàn Phú Lợi

LÊ THANH TÙNG

Giám đốc sàn Bình Dương