Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc

TRẦN THANH SƠN

Phó Tổng giám đốc điều hành

TRẦN THANH NHÂN

CAO VĂN HỘI

Giám đốc Sàn TP. MỚI

NGUYỄN VĂN HƯNG

Giám đốc Sàn Phú Lợi

LÊ THANH TÙNG

Giám đốc sàn Bình Dương

NGUYỄN HỒNG NHUNG

Trưởng Phòng Hành Chính – Nhân Sự