loader image
anh header

Từ ngày 1/8, trường hợp nào được bấm biển số trực tuyến trên VNeID?

Thông tư số 28/2024/TT-BCA quy định từ ngày 1/8/2024, chủ xe có thể bấm biển số trên ứng dụng VNeID khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bộ Công an cho biết, Thông tư số 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 đã được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Công dân Việt Nam có thể bấm biển số xe trên VNeID từ 1/8/2024 khi thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 28/2024/TT-BCA sửa đổi khoản 10 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì việc kê khai đăng ký xe được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (gọi chung là cổng dịch vụ công) hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Đối với công dân Việt Nam thì được thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Với trường hợp này, chủ xe kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc trên VNeID.

Chủ xe không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe, đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp chủ xe không nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) hoặc thông tin bản chà số máy, số khung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai, thì chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để chà số máy, số khung và nhận kết quả đăng ký xe.

Quy trình bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên VNeID

Chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Cổng dịch vụ công, VNeID thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên Ứng dụng định danh quốc gia để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán.

Cán bộ đăng ký xe sau đó thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe; in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe… và trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, VNeID thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí.

Sau đó cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe (không phải thực hiện kiểm tra thực tế xe, cà số máy, số khung của xe, chụp ảnh xe theo quy định về quy trình nghiệp vụ đăng ký xe).

Cán bộ đăng ký xe nhận Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) để kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản chà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe; quét bản chà số máy, số khung của xe (bản chà số máy, số khung dán trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng) và tải lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho người dân qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Facebook
Gọi 0964.28.28.28